4. บริการโอนเงินไปจีน

ขั้นตอนที่
1      ลูกค้าแจ้งข้อมูลการโอนเงินไปยังบุคคลที่จีน มาทาง email: bebefamily@windowslive.com โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้เป็นภาษาจีนมาให้ครบถ้วน ตามตัวอย่างนี้ค่ะ :)

ชื่อผู้รับเงิน:  蔡保卫
ธนาคารที่ต้องการให้โอนเงิน: 中国工商银行(ICBC)
เลขที่บัญชี: 622202 3602020246195
ชื่อเมือง:  广东省, 广州市
ชื่อสาขา: 华南理工大学【北校区】
ยอดเงินที่ต้องการโอน(หยวน): 10,000 หยวน


ขั้นตอนที่
2      

ทืมงานจะแจ้งยอดโอนเงินกลับไป โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

เรทโอนเงิน ณ วันนั้น + ธรรมเนียมการโอนเงิน 50 หยวน ต่อบัญชี

เช่น สมมติ เรทโอนเงินวันที่ต้องการโอน = 5.0  ต้องการโอนเงินไปถึงจีน 10,000 หยวน
ทางทีมงานจะแจ้งยอดค่าใช้จ่าย  = 10,000*5.0 + 50*5.0 = 50,250 บาท

โดยปกติทางผู้รับจะได้รับเงินภายในวันเดียวกัน หากยืนยันโอนเงินก่อนช่วงบ่าย หรืออย่างช้าจะได้รับเงินภายในวันถัดไปค่ะ

______________________________________________________________

  www.bebefamily.com All rights reserved.
view