3. บริการฝากส่งสินค้าจากจีนมาไทย

ขั้นตอนการฝากนะคะ  
ขั้นตอนที่1      กรุณากรอกรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจนพร้อมจำนวนตามจริงที่ต้องการฝากส่ง พร้อมขนาด และ น้ำหนักรวมโดยประมาณ ลงใน “แบบฟอร์มฝากส่ง” และ ส่ง e-mail มาที่: bebefamily@windowslive.com 
ขั้นตอนที่2      ลูกค้ารอรับ email ยืนยันการรับฝาก จากทีมงาน ทางทีมงานจะแจ้งที่อยู่จัดส่งให้เหมาะสมตามลักษณะสินค้าของรอบที่ต้องการฝากส่งนั้นๆ
ขั้นตอนที่3      หลังจากลูกค้าจัดส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งเลขที่พัสดุในการจัดส่งสินค้าของโรงงานที่จีน (Tracking Number) เพื่อใช้ในการติดตามการรับสินค้าเข้าโกดัง ป้องกันการพลัดหลง/ส่งผิด/สูญหายของสินค้า  เมื่อได้ Tracking Number ทางทีมงานจึงจะสามารถออกเลขที่ออเดอร์เพื่อติดตามสินค้ากับทางเราให้ได้ 
ขั้นตอนที่4      เมื่อสินค้าถึงไทย ทีมงานจะแจ้งยอดชำระค่าฝากส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ โดยคิดค่าบริการ ต่อ 1 Tracking Number ดังนี้

ทางรถ: (คิดเป็นกิโลหรือพื้นที่คิวบิคหนักกว่า-คิดกิโล เบากว่า-คิดคิวบิคจากกว้าง*ยาว*สูงที่ใช้จริง) 
1 KG - 200 KG              59 บาท /กก, คิวบิคละ 10,000 
51 KG - 200 KG            55 บาท /กก, คิวบิคละ 9,900 
201 KG - 500 KG          50 บาท /กก, คิวบิคละ 9,800 
501 KG - 1000 KG        45 บาท /กก, คิวบิคละ 9,700
ขั้นต่ำ 500 บาทต่อ 1 ออเดอร์


ขั้นตอนที่5      รับสินค้าตามวิธีที่ลูกค้าระบุไว้ในฟอร์มฝากส่ง

* รบกวนดูเงื่อนไขหากต้องการซื้อประกันการขนส่งระหว่างประเทศ(ถัดไปข้างบน)ด้วยนะคะ :)
* สินค้าไม่มีการ Repack นะคะ รบกวนให้ทางโรงงาน/ผู้ขาย Pack สินค้ามาอย่างดี ให้เหมาะสมกับการขนส่งระหว่างประเทศด้วยนะคะ

ในกรณีที่ต้องการซื้อประกันการขนส่ง (เงื่อนไขปกติของการขนส่งระหว่างประเทศ จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบค่ะ)

คิดค่าประกัน 10% ของราคาสินค้าที่แจ้งมา

 - หากของสูญหาย ชดใช้ตามค่าสินค้าที่แจ้งไว้ตอนทำประกันทั้งหมด

- หากของสูญหายบางส่วน ชดใช้ตามอัตราส่วน

- หากค่าประกันสินค้าสูงกว่าราคาสินค้าจริง ชดใช้ตามราคาสินค้า

*ในกรณีไม่ซื้อประกันในการขนส่ง หากสินค้าเกิดการสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทจะชดใช้ให้ 1 เท่าของค่าขนส่งส่วนที่สูญหาย (ทางบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ตามธรรมชาติ การกระทำของรัฐบาลทั้ง 2 ฝ่าย สงคราม เรือล่ม รถคว่ำ)  บริษัทจะมีบริการตรวจนับจำนวนฟรีเมื่อสินค้าถึงโกดังที่จีน แต่ปัญหาสินค้าที่อาจเกิดสูญหาย ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ รบกวนลูกค้าพิจารณาความเหมาะสมในการซื้อประกันด้วยตนเอง

*การขนส่ง/ประกันจะไม่รวมสินค้าบุบ พัง สภาพไม่ดีนะคะ เพราะการขนส่งระหว่างประเทศ หากร้าน pack มาไม่ดี มีโอกาสเกิดขึ้นสูงค่ะ

                               ______________________________________________________________

  www.bebefamily.com All rights reserved.
view